PDA

View Full Version : برنامه ای با چند فرمmas'oud
دوشنبه 10 خرداد 1389, 15:40 عصر
سلام دوستان
من برنامه ای نوشتم که چندتا فرم داره میخوام کاری کنم که هر وقت کاربر فرم جدیدی رو باز کرد فرم قبلی پنهان شده و فرم جدید رو در اخرین مکان فرم قبلی نمایش بده و پس از بستن فرم جدید ، همین کار رو بکنه ، یعنی فرم فعلی رو ببنده و فرم اصلی برنامه (Main) رو در آخرین مکان فرم بسته شده نمایش بده.

AliRezaPro
دوشنبه 10 خرداد 1389, 20:05 عصر
پوزیشن هر فرم رو هنگام بسته شدن بگیرید و بصورت کانستراکتور به فرم های دیگه بفرستید و در پوزیشین ان فرم ست کنید
این کد صرفا برای تست نوشته شده و باید دواپ بشه .

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
e.Cancel = true;
Point p = new Point();
p = this.Location;

Form2 f = new Form2(p);
f.Show();
}
و در فرم دوم


Point location;
public Form2(Point p)
{
InitializeComponent();
location = p;
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.Location = location;
}