PDA

View Full Version : مبتدی: سوال در مورد چند کدناهيد نصيري
سه شنبه 01 تیر 1389, 20:16 عصر
1 کار تابع isDigital در کد char.isdigital چیست ؟؟؟

2بخش moudle شامل چه بخشی است ؟؟؟

3 برای trace خط به خط از چه کلیدی استفاده می شود ؟؟

cardano7
سه شنبه 01 تیر 1389, 22:16 عصر
کار تابع isDigital در کد char.isdigital چیست ؟؟؟
برای 0-9 ،

char.IsDigit(myChar);
برابر true است و گرنه برابر false


بخش moudle شامل چه بخشی است ؟؟؟
نمی دونم منظورتون از moudle چیه!


برای trace خط به خط از چه کلیدی استفاده می شود ؟؟
کلید های
F10 F11 F9
به همراه F5 ابزار های این کار هستند.