PDA

View Full Version : سوال: پر شدن يك txetbox بر اساس يك comboxIran58
یک شنبه 06 تیر 1389, 10:42 صبح
سلام
يك combox دارم كه براساس يك Sp پر ميكنم حال مي خواهم هرگاه برروي يكي از آيتمهاي com مورد نظر كليك كرد م textbox مورد نظر براساس آيتم انتخاب شده com برود از بانك خوانده (مثلا نام خانوادگي طرف براساس شماره پرسنلي كه ازcom انتخاب شود )پر شود
از چه كدي بايد استفاده كنم

Mohandes2009
یک شنبه 06 تیر 1389, 10:45 صبح
سلام
يك combox دارم كه براساس يك Sp پر ميكنم حال مي خواهم هرگاه برروي يكي از آيتمهاي com مورد نظر كليك كرد م textbox مورد نظر براساس آيتم انتخاب شده com برود از بانك خوانده (مثلا نام خانوادگي طرف براساس شماره پرسنلي كه ازcom انتخاب شود )پر شود
از چه كدي بايد استفاده كنم

در رویداد SelectedIndexChenged از Combo دستورات را بنویس!