PDA

View Full Version : مرتب کردن یک ارایه بر حسب ارایه دیگرsaed2006
دوشنبه 07 تیر 1389, 10:44 صبح
سلام
دو ارایه مرتب دارم
AR1={5,6,10,2}
AR2.count==23
میخواهم ارایه دوم را بر حسب ارایه اول مرتب کنم
بدین شکل:
AR3==
5 عنصر اول ارایه دوم در خانه اول ارایه سوم
6 عنصر بعدی در خانه دوم ارایه سوم

به همین شکل برای تک تک عناصر ar1 ar2 را مرتب کنم
فرض کنید
ar1={a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m}
ar2=={1,2,6}
نتیجه بسته بندی:
ar3=={a},{b,c},{d,e},{f,g,h,k,l,m}

exlord
دوشنبه 07 تیر 1389, 10:58 صبح
اگه درست فهمیده باشم چی می خوای ...

List<int> AR1 = new List<int>() { 5, 6, 10, 2 };
List<int> AR2 = new List<int>();
List<List<int>> AR3 = new List<List<int>>();
int j = 0;
foreach (var item in AR1)
{
List<int> a = new List<int>();
AR3.Add(a);

int k = item + j;
for (int i=j; i < k; i++)
{
a.Add(AR2[i]);
}
j = item;
}

foreach (var item in AR3)
{
SortMe(item);
}

سید مسعود موحد
دوشنبه 07 تیر 1389, 11:03 صبح
كار خيلس ساده ای است
بايد از روش مرتب سازی حبابی استفاده بكنی
2 تا حلقه ميخواهی براي اين كار

يا ميتوانی هر 2 تا آرايه رو توی يك آرايه بريزی و بعد آرايه سوم را مرتب بكنی با هر روشی كه دوست داريد