PDA

View Full Version : ضرب اعداد بزرگaidinwashere
سه شنبه 31 خرداد 1384, 04:04 صبح
کسی الگوریتمی براش بلده؟ حالا یا dynamic یا هرچی
به هر زبانی فقط بایذ دو عدد مثلا 20 رقمی رو بتونه در هم ضرب کنه.

حامد مصافی
دوشنبه 27 تیر 1384, 11:57 صبح
سلام
دو عدد Ab و Cd رو در نظر بگیرید اگر این دو رقم را به یکدیگر ضرب کنیم رقم یکان D*b خواهد بود و رقم دهگان (c*b) + (a*d) خواهد بود و رقم صدگان نیز C*a است ( مانده بر ده باید محاسبه شود)

ارقام بزرگ تر نیز از همین قانون تبعیت می کنند برای مثال Abc * Def که ارقام آن از چپ به راست به ترتیب زیر خواهند بود
C*f
B*f + E*c
A*f + B*e + C*d
A*e + B*d
A*d


امیدوارم جوابتو گرفته باشی. در غیر اینصورت یه Pm بهم بده

Sepidar
دوشنبه 27 تیر 1384, 17:53 عصر
const
MaxDigits=100;
type
TDigit=byte;
TBigNum:array [1..MaxDigits] of TDigit;

.
.
.
.
.

function mul(Num1,Num2:TBigNum;var Ans:TBigNum):TDigit;
var
OverFlow:TDigit;
i,C:integer;
begin
C:=0;
for i:=1 to MaxDigits do begin
C:=Num1[i]*Num2[i]+OverFlow;
Ans[i]:=(C mod 10);
OverFlow:=C div 10;
end;

Result:=OverFlow;
end;

mss_eng
چهارشنبه 29 تیر 1384, 10:09 صبح
کسی الگوریتمی براش بلده؟ حالا یا dynamic یا هرچی
به هر زبانی فقط بایذ دو عدد مثلا 20 رقمی رو بتونه در هم ضرب کنه.

من یه راهنماییت میکنم. امیدوارم مفید باشه.

هر عدد رو تو یه آرایه بریز. (هر رقم در یک خونه)
بعد مثل ضرب معمولی هر رقم عدد دوم رو در کل ارقام عدد اول ضرب کن و حاصل رو توی یک آرایه سوم بریز. و در هر مرحله محتویات قبلی هر خونه رو با حاصل ضربها جمع کن.
ده بر یکها یادت نره.

alirezah
پنج شنبه 03 شهریور 1384, 15:58 عصر
سلام
من یه الگوریتم خودم طراحی کردم که میتوان دو عدد نامحدود را هم باهم ضرب یا منها و یا جمع کرد
این اعداد میتوانند 100 یا 200 یا هر چند رقمی باشند فقط هر چه عدد بزرگتر باشد محاسبه بیشتر طول میکشد البته برنامه آن را هم با زبان پاسکال نوشته ام اگر می خواهید برایتان ارسال نمایم

mr_esmaily
شنبه 05 شهریور 1384, 17:45 عصر
سلام


//verylong.h

const int SZ =200 ; //maximum digits

class verylong
{
private:
string vlstr;
int vlen;
verylong multdigit(const int)const;
verylong mult10(const verylong) const;
public :
verylong() : vlen(0)
{ }
verylong(string& const s) : vlstr(s) , vlen(s.lenght())
{ }
verylong (const unsigned long n)
{
char temp[SZ];
ltoa(n,temp,10);
strrev(temp);
vlstr=temp;
vlen=vlstr.lenght();
}
verylong operator *(const verylong)const;
};

//************************************************** ****************
//verylong.cpp

#include “verylong.h”

verylong verylong::operator *(const verylong v) const
{
verylong pprod;
verylong tempsum;
for(int j=0;j<v.vlen;j++)
{
int digit=v.vlstr[j] – ‘0’;
pprod=multdigit(digit);
for(int k=0;k<j;k++)
pprod=mult10(pprod);
tempsum=tempsum+pprod;
}
return tempsum;

}

verylong verylong::mult10(const verylong v) const
{
char temp[SZ];
for(int j=v.vlen-1;j>=0;j--)
temp[j+1]=v.vlstr[j];
temp[0]=’0’;
temp[v.vlen+1]=’\0’;
return verylong(temp);

}

verylong verylong::multdigit(const int d2) const
{
int j;
char temp[SZ];
int carry=0;
for(j=0;j<vlen;j++)
{
int d1=vlstr[j]-‘0’;
int digitprod=d1 * d2;
digitprod += carry;
if(digitprod >= 10)
{
carry=digitprod/10;
digitprod-=carry*10;
}
else
carry=0;
temp[j]=digitprod+’0’;
}
if(carry != 0)
temp[j++]=carry + ‘0’;
temp[j]=’\0’;
return verylong(temp);


}

override کردن بقیه عملگرها با خودت.

mr_esmaily
شنبه 05 شهریور 1384, 17:50 عصر
سلام
متاسفانه تگ کد , کد مربوطه رو , بصورت بالا نمایش میده.

manager
دوشنبه 22 آبان 1385, 07:43 صبح
الگوریتمی هست که احتمالا کسائی که با استاد خرسند درس طراحی الگوریتم داشته باشند با هاش برخورد کردند این الگوریتم به نام a la russe هست و دارای زمان مصرفی mn (برای اعداد بزرگ) هست :


procedure russe(m,n)
X[1] <- m
Y[1] <- n
i <- 1
while X[i]>1 do
X[i+1] <- X[i] div 2
Y[i+1] <- Y[i] + Y[i]
i <- i + 1
end
total <- 0
while i>0 do
if X[i] is odd then
total <- Y[i] + total
i <- i - 1
end
return total
end

برای حل این مسئله راه حل های بسیار زیادی وجود داره که این بهترنشون نیست //

زینبVIN
یک شنبه 02 اردیبهشت 1386, 21:35 عصر
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
main()
{
clrscr();
int a[20],b[20],c[21],i,j,d;
char x,y;
i=0;
j=0;
d=0;
printf("enter first number ");
while(i<20)
{
x=getch();
a[i]=x-48;
printf("%d ",a[i]);
i++;
}
printf("\n\n\n");
printf("enter secound number ");
while(j<20)
{
y=getch();
b[j]=y-48;
printf("%d ",b[j]);
j++;
}
for(i=19;i>=0;i--)
{
c[i]=(a[i]+b[i]+d)%10;
d=(a[i]+b[i])/10;
}
printf("\n\n\n");
printf(" the sum of numbers is ");
if((a[0]+b[0])>9)
{
printf("%d ",(a[0]+b[0])/10);
}
for(i=0;i<20;i++)
{
printf("%d ",c[i]);
}
getch();
}

AbdollahSoft
چهارشنبه 13 بهمن 1389, 14:08 عصر
سلام
من یه الگوریتم خودم طراحی کردم که میتوان دو عدد نامحدود را هم باهم ضرب یا منها و یا جمع کرد
این اعداد میتوانند 100 یا 200 یا هر چند رقمی باشند فقط هر چه عدد بزرگتر باشد محاسبه بیشتر طول میکشد البته برنامه آن را هم با زبان پاسکال نوشته ام اگر می خواهید برایتان ارسال نمایم


سلام به شما

مي خواستم بدونم امكانش هست اين برنامه رو داشته باشم . ممنون مي شم اگه لطف كنين:لبخند:

Reza,M
دوشنبه 26 اردیبهشت 1390, 00:04 صبح
با سلام
آيا از دوستان كسي ميتونه بهترين حالت Thershold (آستانه) را براي اين الگوريتم بدست بياره ؟

فرشته موسی زاده
جمعه 28 بهمن 1390, 10:08 صبح
چطور mn میشه پیچیدگیش؟

mrbm_2007
شنبه 29 بهمن 1390, 05:40 صبح
منم یه ایده دارم
اگر بجای مبنای 10 مبنا رو روی 100 یا حتی 10000 بذاریم چی؟ البته نه اینکه مثل مبنای 16 برای هر عدد یک نماد هم اختصاص داده بشه یعنی یه آرایه داشته باشیم که هر خونش یه عدد 0تا 9999 باشه و در مبنای 10000 همون عدد 20 رقمی رو تشکیل بده
حالا می شه به راحتی این اعداد را که کوچکتر از 10000 هستند رو در هم ضرب کرد (بدون نیاز به کد اضافی) و بقیه مراحل ضرب هم مثل ضرب معمولی فقط توی یه مبنای بزرگ تر
شاید بگید خوب که چی؟
به نظر من این روش نسبت به حالتی که عدد رو توی یه آرایه 20 تایی در مبنای 10 بریزیم خیلی سریع تره
نظر شما چیه؟

aram_2
دوشنبه 01 اسفند 1390, 10:15 صبح
می تونید دو عدد رو با لگاریتم به یه میدان دیگه ببرید و کارتون رو راحت انجام بدید.
log(x*y)=log(x)+log(y)

shadi.talk
سه شنبه 22 فروردین 1391, 23:28 عصر
سلام
پروژه ی من جمع و ضرب اعداد صد رقمی هست با تکنیک تقسیم و غلبه ی سریع
یه کد دارم، اما نمیدونم تکنیکش این هس یا نه
اگر نیس چطوری میتونم با این تکنیک پیاده سازیش کنم؟
خواهش میکنم کمک کنید
هفته ی دیگه تحویل پروژه ست! :افسرده:

85556