PDA

View Full Version : ببخشید می خواستم ببینم چگونه می شه تاریخ کامپیوتر را در متغییر ذخیره کردmohsen622001
یک شنبه 27 تیر 1389, 01:00 صبح
ببخشید می خواستم ببینم چگونه می شه تاریخ کامپیوتر را در متغییر ذخیره کرد

mostafah110
یک شنبه 27 تیر 1389, 01:05 صبح
با استفاده از کلاس dateTime.
به عنوان نمونه:

dateTime dt = new dateTime();
dt = dateTime.now;خصوصیت now زمان جاری را برمی گرداند که همان زمان کامپیوتر شما باشد.
در رابطه با کلاس dateTime در همین سایت جستجو کن هر چی مطلب بخوای پیدا می کنی ولی خلاصه اش همین بود که گفتم.

FastCode
یک شنبه 27 تیر 1389, 01:15 صبح
با استفاده از کلاس dateTime.
به عنوان نمونه:

dateTime dt = new dateTime();
dt = dateTime.now;خصوصیت now زمان جاری را برمی گرداند که همان زمان کامپیوتر شما باشد.
در رابطه با کلاس dateTime در همین سایت جستجو کن هر چی مطلب بخوای پیدا می کنی ولی خلاصه اش همین بود که گفتم.
فکر نمیکنید که DateTime یه struct و نیازی به new نداره؟

DateTime dt = DateTime.Now
یا برای سرعت بیشتر:Utc

DateTime dt = DateTime.UtcNow

ehsanara
یک شنبه 27 تیر 1389, 01:15 صبح
با این روش هم میتونی تاریخ فارسی رو بگیریPersianCalendar pr = new PersianCalendar();
int d = pr.GetDayOfMonth(DateTime.Now);
int m = pr.GetMonth(DateTime.Now);
int y = pr.GetYear(DateTime.Now);البته با اضافه کردن اینusing System.Globalization;

FastCode
یک شنبه 27 تیر 1389, 01:21 صبح
با این روش هم میتونی تاریخ فارسی رو بگیریPersianCalendar pr = new PersianCalendar();
int d = pr.GetDayOfMonth(DateTime.Now);
int m = pr.GetMonth(DateTime.Now);
int y = pr.GetYear(DateTime.Now);البته با اضافه کردن اینusing System.Globalization;


DateTime.Now یه سیستم call سنگینه که توی DateTime..ctor هم اجرا میشه.
در غیر این صورت اون کدی که من ازش ایراد گرفتم هیچ مشکلی نداشت.

mostafah110
یک شنبه 27 تیر 1389, 08:54 صبح
فکر نمیکنید که DateTime یه struct و نیازی به new نداره؟

DateTime dt = DateTime.Nowیا برای سرعت بیشتر:Utc

DateTime dt = DateTime.UtcNow

شما درست می گید!!! ین طوری بهتره، من برای تقریب به ذهن این طوری نوشتم.