PDA

View Full Version : سوال: تغییر اندازه عکسdottnett
یک شنبه 27 تیر 1389, 10:09 صبح
با سلام
می خواستم بدونم چه طور می تونم کدی وجود داره که با استفاده از آن اندازه عکس به صورت اتوماتیک تغییر کند :متفکر:

mostafah110
یک شنبه 27 تیر 1389, 10:20 صبح
از خصوصیت size میتوانی استفاده کنی:

pic.Size = new System.Drawing.Size(230, 200);یا که نه می خوای اندازه قاب عکست متناسب با عکس داخل آن تغییر اندازه دهد از خصوصیت SizeMode استفاده کنی:

pic.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize;

asefy2008
یک شنبه 27 تیر 1389, 12:21 عصر
http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=209035

mbsmbsmbs
یک شنبه 27 تیر 1389, 20:17 عصر
Bitmap btm = new Bitmap(imageBox1.Image);
btm = new Bitmap(btm, int.Parse(tbWidth.Text), int.Parse(tbHeight.Text));
imageBox1.Image = btm;