PDA

View Full Version : حذف رویداد در زمان اجراmehdi5106
سه شنبه 05 مرداد 1389, 18:08 عصر
جهت نسبت دادن یک رویداد به یک شی از دستور زیر استفاده می شود:


btnEdit.Click += new EventHandler(btnEdit_Click);


حالا می خوام در زمان اجرا توسط یک کلید این رویداد رو حذف کنم. به جای پارامتر EventHandler چی قرار بدم تا خالی شود.

Sajjad.Aghapour
سه شنبه 05 مرداد 1389, 18:53 عصر
btnEdit.Click -= new EventHandler(btnEdit_Click);