PDA

View Full Version : روش محاسبه درصد بر اساس چند متغیر؟مهدی کرامتی
شنبه 29 شهریور 1382, 15:53 عصر
فرض کنید چند متغیر بشرح زیر داریم:

آبی=500
زرد=224
قرمز=60
بنفش=76
سبز=8

حالا میخواهیم کل این مقادیر را برحسب درصد نمایش دهیم، مثلا بگوییم از مقدار 100% ما، 45% آبی، 35% زرد و ... هستند. روش پیشنهادی شما چیست؟

در ضمن این روش نباید در تعداد متغیرها محدودیت داشته باشد، و در ضمن مجموع سهم درصد تمام متغیرها بر روی هم باید 100% بشود.

Kambiz
شنبه 29 شهریور 1382, 17:28 عصر
Vx
Px = 100 * --------------------
V1 + V2 + ... + Vn
:?:

مهدی کرامتی
شنبه 29 شهریور 1382, 17:52 عصر
سلام.
میشه یک مثال تو پاسکال برام بزنید؟

Kambiz
شنبه 29 شهریور 1382, 18:58 عصر
var
Values : array[1..NumOfValues] of Integer;
Percentages : array[1..NumOfValues] of Double;
SumOfValues : Integer;
I : Integer;
begin
// Calculates sum of values
SumOfValues := 0;
for I := 1 to NumOfValues do
SumOfValues := SumOfValues + Values[I];

// Calculates percentage of each value
for I := 1 to NumOfValues do
Percentages[I] := 100 * Values[I] / SumOfValues;
end;