PDA

View Full Version : سوال در مورد کار با پایگاه دادهakobar
پنج شنبه 04 شهریور 1389, 22:06 عصر
سلام
من یک جدول در پایگاه دادهام دارم که فاکتورها را نگهداری میکند و هر فاکتور یک شماره دارد
حلا میخوام هر گاه برنامه لود میشود در تکست باکس یکی بیشتر از آخرین شماره فاکتور را نمایش دهد
برای این کار این دستور را نوشتم

select maxfac_num from factor

سپس یک datatable را fill میکنم حالا مشکلی که دارم این است که وقتی رکوردی ندارم چه شرطی قرار دهم این را مینویسم که جواب نمیدهد


if table.rows[0][0== null]

Reza_Yarahmadi
پنج شنبه 04 شهریور 1389, 23:33 عصر
استفاده از DataTable واسه اینطور مواقع چندان جالب نیست میتونید از روشهای ساده تر مثل روش زیر استفاده کنید.

SqlCommand Cmd = new SqlCommand("Select Max(fac_num) From factor", Conn);
int fac_num = 0;
Conn.Open();
int.TryParse(Cmd.ExecuteScalar().ToString(), out fac_num);
Conn.Close();
fac_num++;

mahdi87_gh
جمعه 05 شهریور 1389, 00:33 صبح
دوست عزیز شما نباید این اجازه را بدهید که کوئری شما مقدار null برگرداند. با استفاده از دستور COALESCE این کار را انجام دهید.
اطلاعات بیشتر =SEARCH

javad_r_85
جمعه 05 شهریور 1389, 00:39 صبح
سلام
من یک جدول در پایگاه دادهام دارم که فاکتورها را نگهداری میکند و هر فاکتور یک شماره دارد
حلا میخوام هر گاه برنامه لود میشود در تکست باکس یکی بیشتر از آخرین شماره فاکتور را نمایش دهد
برای این کار این دستور را نوشتم

select maxfac_num from factor

سپس یک datatable را fill میکنم حالا مشکلی که دارم این است که وقتی رکوردی ندارم چه شرطی قرار دهم این را مینویسم که جواب نمیدهد


if table.rows[0][0== null]

از این دستور هم میتونی استفاده کنیif (dt.rows.count==0)
return;

#aliyari_C
جمعه 05 شهریور 1389, 03:40 صبح
سلام


DataSet1.Table1.Select().ElementAt(DataSet1.Tabl1. count -1)["Factore"].ToString()
خوب انوقت مقدار برگشت را چک کن بیبن برابر null هست
موفق باشی
__________________________________________________ __________________________________________________
چون به دریا می توانی راه یافت
سوی یک قطره چرا باید شتافـت

بی تو ای آزادی ای والا کلام گر نباشی در میان باید که از دنیا گریخت...