PDA

View Full Version : سوال: درخواست کمک در روش مدل شی ایhamedkha
جمعه 05 شهریور 1389, 01:58 صبح
سلام

کسی می تونه به من بگه از کالکشن
doors
در این کد چه استفاده ای می شه کرد؟؟؟؟
classroom
{
publicdecimal height=0;
publicdecimal width=0;
publicdecimal length=0;
public System .Collections .ArrayList doors =new System .Collections .ArrayList ();
}
publicclassdoor
{
publicdecimal width;
publicdecimal height;
publicdecimal doorarea()
{
return (width *height );
}

کد بالا در کلاس تعریف شده و کد پایین در سطح فرم
room myroom = newroom();
myroom.length = 3;

myroom.width = 4;

myroom.height = 5;

door mydoor = newdoor();

mydoor.height = (decimal)1.5;

mydoor.width = 2;

myroom.doors.Add(mydoor);

مشکل من تو خط اخر.

C Sharp
جمعه 05 شهریور 1389, 06:59 صبح
چون نویسنده کد فرض کرده که هر کلاس room میتونه از 0 تا n در داشته باشه و هر در میتونه ابعاد متفاوتی داشته باشه ، اومده کلاس door رو تعریف کرده تا بتونه این ابعاد متفاوت واسه هر در رو داشته باشه و تو کلاس room یه آرایه از نوع در ساخته تا هر room بتونه مشخصات همه 0 تا n درش رو داشته باشه

hamedkha
جمعه 05 شهریور 1389, 13:27 عصر
ولی دوست عزبز

می خوام بدونم چه چیزهایی به ارایه doors وارد می شه؟

و چه جوری می توننیم ازش استفاده کنیم.؟

وقتی من مثلا اندیس 0 از doors را چاپ می کنم. نام name space رو واسم چاپ می کنه.:افسرده:

C Sharp
جمعه 05 شهریور 1389, 18:05 عصر
باید اول عنصر درون آرایه رو به door تبدیلش کنین :int with = ((door)myroom.doors[0]).with;