PDA

View Full Version : ! Add existing Projectzayens
چهارشنبه 10 شهریور 1389, 21:57 عصر
یک پروژه را به برنامه ام Add کردم و در پروژه ی اصلی در قسمت refrence آن را اضافه کردم و اکنون میتونم از پروژه ی اصلی به فرم های پروژه ی Add شده دسترسی داشته باشم

اما سوالم اینه که چرا از پروژه ی Add شده نمیتونم به فرم یا کلاسهای پروژه ی اصلیم دسترسی داشته باشم؟
از refrence پروژه ی Add شده هم نتونستم پروژه ی اصلی را Add کنم.
باید چه کار کنم؟

com_eng_abasszadeh
پنج شنبه 11 شهریور 1389, 00:55 صبح
یک پروژه را به برنامه ام Add کردم و در پروژه ی اصلی در قسمت refrence آن را اضافه کردم و اکنون میتونم از پروژه ی اصلی به فرم های پروژه ی Add شده دسترسی داشته باشم

اما سوالم اینه که چرا از پروژه ی Add شده نمیتونم به فرم یا کلاسهای پروژه ی اصلیم دسترسی داشته باشم؟
از refrence پروژه ی Add شده هم نتونستم پروژه ی اصلی را Add کنم.
باید چه کار کنم؟
سلام دوست عزیز.
توی پروژه اصلیت هم همون کاری که برای پروژه اضافه شدت کردی انجام بده ولی پروژه اصلیت رو اضافه کن.

حجتی نیا
پنج شنبه 11 شهریور 1389, 01:02 صبح
یک پروژه را به برنامه ام Add کردم و در پروژه ی اصلی در قسمت refrence آن را اضافه کردم و اکنون میتونم از پروژه ی اصلی به فرم های پروژه ی Add شده دسترسی داشته باشم

اما سوالم اینه که چرا از پروژه ی Add شده نمیتونم به فرم یا کلاسهای پروژه ی اصلیم دسترسی داشته باشم؟
از refrence پروژه ی Add شده هم نتونستم پروژه ی اصلی را Add کنم.
باید چه کار کنم؟
namespace پروژه جدید رو با پروژه اصلیتون مطابقت دادین؟