PDA

View Full Version : سوال: دسترسی به قسمت WHERE در Datagridviewveniz2008
شنبه 20 شهریور 1389, 18:55 عصر
سلام دوستان،2 تا سوال داشتم:چطوری میتونم در application در ابزار datagridview به قسمت WHERE دسترسی داشته باشم(مثل چیزی که در Web داریم)،همچنین چطور میتونم یک مقدار رو از یک فرم به فرم دیگه ارسال کنم(من در وب واسه اینکار از session استفاده میکردم)،تشکر.

fazadef
شنبه 20 شهریور 1389, 22:22 عصر
سلام دوستان،2 تا سوال داشتم:چطوری میتونم در application در ابزار datagridview به قسمت WHERE دسترسی داشته باشم(مثل چیزی که در Web داریم)،همچنین چطور میتونم یک مقدار رو از یک فرم به فرم دیگه ارسال کنم(من در وب واسه اینکار از session استفاده میکردم)،تشکر.
جواب سوال اول:
با یه کدی مثل کد هایی که پایین برات گزاشتم یه data view در ست کن وبه datagridview بایند کن


string s= "select * from " +
"member where member_id='" + dgvMoshakhasat.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+"'";
DA = new SqlDataAdapter(s, _Connection);
objDataSet = new DataSet();
DA.Fill(objDataSet, "moshakhasat");
DV_moshakhasat = new DataView(
objDataSet.Tables["moshakhasat"]);
dgvMoshakhasat.DataBindings.Clear();
dgvMoshakhasat.DataBindings.Add(new Binding("DataSource", objDataSet, "moshakhasat"));

سوال دوم:
اگه راه بهتری پیدانکردی یه جدول درست کن و اون مقدار رو تو اون جدول ذخیره کن
و تو فرم بعدی از جدول بخون
موفق باشی

iman.programer
شنبه 20 شهریور 1389, 22:55 عصر
برای پر کردن داتا گرید ویو میتونی از dataView استفاده کنی و بعد برای استفاده از شرط
dataview.fillter="id=1";
سوال دوم میتونی در فرم مقصد متغرهایی از نوع public تعریف کنی و اونهارو از فرم اول مقدار دهی کنی و بعد در متد لود فرم اونها رو داخل تکس باکس بریزی