PDA

View Full Version : سوال: تشخیص eventmehdihadeli
جمعه 26 شهریور 1389, 19:37 عصر
یک تابع handler که توسط چند event از کلاس های متفاوت handel شده .آیا امکان تشخیص اینکه در هنگام rais شدن کدام instance کدام کلاس آن را rais کرده وجود دارد؟

اگه برای یک کلاس بود میشد با فرستادن آرگومان this در کلاسی که rais صورت گرفته و معرفی
نام کلاس در پارامتر تابع handler امکان شناسایی instance آن کلاس وجود داشت

s.khoshfekran
جمعه 26 شهریور 1389, 19:58 عصر
از Sender استفاده کنید!!