PDA

View Full Version : پیاده سازی interfacemehdi_csharp
جمعه 02 مهر 1389, 23:51 عصر
یک کلاس به چند روش میتواند یک interface را پیاده سازی کند؟

s.khoshfekran
شنبه 03 مهر 1389, 00:01 صبح
منظورتون از روش پپیاده سازی چیه ؟؟

mehdi_csharp
شنبه 03 مهر 1389, 02:36 صبح
منظورم impelement كردن interface با كلاس است

afsharjowkar
شنبه 03 مهر 1389, 08:38 صبح
تنها روشی مه من دیدم اینه که بعد از نام کلاس نام اینترفیس رو بیاری و اینکه یک کلاس میتونه از چندین اینترفیس مشتق بشه

مثال
classx:Ix,Iy,Iz

در اینجا Ixو... نام اینترفیس ها هست

میلاد رئیسی
چهارشنبه 17 آبان 1391, 07:55 صبح
ارث بردن از یک کلاس، مکانیزم قدرتمندی است، ولی قدرت واقعی وراثت از ارث بردن از یک interface است.interface ها دلیل اصلی وجود وراثت هستند. یک interface به شما امکان می دهد تا اسم متد را کاملا از پیاده سازی آن جدا کنید.
interface به شما می گوید که اسم متد چیست و چگونگی پیاده سازی متد به interface ربطی ندارد.interface نشان می دهد که می خواهید یک آبجکت چگونه مورد استفاده قرار گیرد و به این که چگونه پیاده سازی می شود کاری ندارد.
شکل کلی یک interface به صورت زیر است:
interface product
{
returntype methodname();
}
برای تعریف یک interface به جای کلمات کلیدی class یا struct از کلمه کلیدی interface استفاده می شود.درون بلاک interface،متدها درست مثل متدهای کلاس یا struct تعریف می کنید،اما نیازی به مشخصه های دسترسی (public,private) نیست و به جای بدنه متد از سمی کالن «;»استفاده می شود.
نکته :یک کلاس می تواند هم از یک کلاس پایه و هم از یک interface ارث ببرد.c# از طریق ترتیب قرارگیری تشخیص می دهد که کدامیک interface و کدامیک class هستند. ابتدا اسم کلاس پایه و بعد از یک علامت کاما«,» و بعد اسم interface نوشته می شود
مثال از پیاده سازی یک interface
interface base
{
string name();
}
calss class1 : base
{
public string name()
{
// پیاده سازی متد
}
}