PDA

View Full Version : سوال: تغیر جدول در sqlserver2008nazaninzahra_mnm
پنج شنبه 15 مهر 1389, 19:39 عصر
من در sql server 008 جدولی را ایجاد کرده ام. یکی از فیلدهای آنرا از نوع date تعریف کرده بودم. حالا میخواهم آنرا از نوع SmallDateTime تعریف کنم فیلد را که تغییر میدهم ،وقتی میخواهم آنرا ذخیره کنم خطا میدهد.
با اینکه من قبل از این کارها ارتباط این جدول را با بقیه قطع و اطلاعات موجود در آنرا پاک کرده ام.

FastCode
پنج شنبه 15 مهر 1389, 19:44 عصر
tools
options
designers