PDA

View Full Version : پيدا كردن رديف هاي تغيير يافته در ديتاستmehdis2
چهارشنبه 21 مهر 1389, 03:51 صبح
سلام
من يه سري رديف كالا دارم در حالت انتخاب ويرايش فاكتوري كه ثبت شده ميخواستم بدونم از كجا تشخيص بدم insert كنم يا update (با توجه به خود ديتاست)

mmd2009
چهارشنبه 21 مهر 1389, 04:41 صبح
با سلام

یک خورده سوالت کلی بود. ولی با این حال یک نمونه کد برات نوشتم. اگر غیر از این بود بگو دقیقا باید روی این کدها چیکار بشه که تبدیل بشه به اون چیزی که شما می خواستید/// <summary>
/// دی برای تشخیق ایا اینکه
/// داده جدید باید درج شود یا اپدیت شود
/// </summary>
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
DataTable dt = new DataTable();

DataColumn dc = new DataColumn("username", typeof(string));
DataColumn dc2 = new DataColumn("code", typeof(string));

dt.Columns.Add(dc);
dt.Columns.Add(dc2);


for (int i = 0; i <= 10; i++)
{
DataRow dr = dt.NewRow();
dr[0] = "mmd2009" + i.ToString();
dr[1] = "programming" + i.ToString();
dt.Rows.Add(dr);
}


DataSet ds = new DataSet();

ds.Tables.Add(dt);

for (int i = 0; i <= ds.Tables[0].Rows.Count-1; i++)
{
string strMyValue = ds.Tables[0].Rows[i]["code"].ToString();

if (txtpass.Text == strMyValue)
{
MessageBox.Show("باید اپدیت شود");
return;
}
}

MessageBox.Show("باید درج شود");


}

mehdis2
چهارشنبه 21 مهر 1389, 14:43 عصر
سلام مرسييي:قلب:
ولي من ميخوام داخل يه گريد در حالت ويرايش بفهمم كدوم رديف جديد ايجاد شده كدوم قبلا وجود داشته خوده ديتاست خاصيتي نداره بشه بفهمي ؟

mehdis2
چهارشنبه 21 مهر 1389, 14:44 عصر
سلام مرسييي:قلب:
ولي من ميخوام داخل يه گريد در حالت ويرايش فاكتور بفهمم كدوم رديف جديد ايجاد شده كدوم قبلا وجود داشته خوده ديتاست خاصيتي نداره بشه بفهمي ؟