PDA

View Full Version : سوال: چگونگی ارسال رکوردهای یک data set به یک comboboxaf1320
سه شنبه 27 مهر 1389, 20:37 عصر
سلام من برنامه ای نوشتم که اطلاعات داخل dataset رو می خوام در داخل combobox نشون بده.
وقتی برنامه رو اجرا می کنم ,تعداد رکوردهای data set هر تعدادی باشد در combobox تنها اولين رکورد نشون داده می شه.

نمی دونم که مشکل اینکه تنها یک رکورد رو نشون میده چيه؟ من dataset رو تست کردم.مشلی نداره. از کد زیر برای bind combobox استفاده کردم.


;(comboBox2.DataBindings.Add(b

b یک binding به dataset

از c برای فهميدن اینکه dataset چه تعداد رکورد داره استفاده کردم.


لطفا راهنمایی کنيد.

mmd2009
سه شنبه 27 مهر 1389, 20:56 عصر
با سلام

به شکل زیر عمل بکنید :this.con = new OleDbConnection(this.strDataBase);

string strQuery = "SELECT * FROM tbl1 ";

this.dba = new OleDbDataAdapter(strQuery, this.con);

this.dba.Fill(this.ds, "tbl1");

this.comboBox1.DataSource = this.ds.Tables["tbl1"];

this.comboBox1.DisplayMember = "name";