PDA

View Full Version : قرار دادن یک دکمه بر روی TitleBar یک فرمرضا عربلو
پنج شنبه 06 مرداد 1384, 01:43 صبح
چگون می توان بر روی TitleBar یک فرم یک دکمه قرار داد.

EhsanKhafan
پنج شنبه 06 مرداد 1384, 10:37 صبح
اگه منظورت کنار دکمه های Maximize و Minimize ه فکرنمیکنم System.Windows.Forms.Form این امکان رو بهت بده.
اگه خیلی ضروریه یه کامپوننت جدید برای فرم دلخواهت بساز که قابلیت اضافه کردن . . . داشته باشه.

رضا عربلو
جمعه 07 مرداد 1384, 00:04 صبح
خوب چه طوری؟

mehrzad007
جمعه 07 مرداد 1384, 00:12 صبح
امکانش هست ! البته من نمی دونم چه طوری !!!!!
توی فروم سرچ کن اگه اشتباه نکنم قدیم ترها در موردش یه بحث شده بود