PDA

View Full Version : طراحی برنامه mixer (مانند mixerویندوز 7)minu63
یک شنبه 30 آبان 1389, 17:11 عصر
من یک سری dll دارم که کار mixerرا شبیه سازی میکنه در واقع می خوام وقتی میکروفن را به کامپیوتر وصل می کنم خودم از طزیق برنامه صدای آن را کنترل کنم و به برنامه های دیگه که صدایی را پخش میکنند کاری نداشته باشم یعنی master volume را تغییر نده
dll را براتون میفرستم
درواقع من میخوام میکروفن را به برنامه معرفی کنم تا یک trackbarجدا تو mixerصدای میکروفون را هنگام صحبت کردن کنترل کنه!

hadi-z
یک شنبه 30 آبان 1389, 21:03 عصر
اینجا (http://www.codeproject.com/KB/audio-video/AudioLib.aspx)رو ببین
شاید کمکت کنه