PDA

View Full Version : مشکل در حذف ردیفهای انتخاب شده در Janus Gridmpmsoft
دوشنبه 29 آذر 1389, 11:32 صبح
دوستان من از کد زیر برای حذف موارد انتخاب شده استفاده کردم ولی مشکلی که هست اینه که وقتی یک مورد حذف می شه این پیغام صادر می شه
در ضمن نمی خوام از خاصیت AllowDelete استفاده کنم چون در حین حذف رکورد خطاهای عجیب و غریب می ده
این کد رو من در یک دکمه گذاشتم

Collection was modified; enumeration operation may not execute.UP:
foreach (Janus.Windows.GridEX.GridEXSelectedItem item in Grid.SelectedItems)
{
if (item.RowType == Janus.Windows.GridEX.RowType.Record)
{
item.GetRow().Delete();
//goto UP;
}
}

tooraj_azizi_1035
دوشنبه 29 آذر 1389, 11:42 صبح
سلام،
من از GetCheckedRows برای گرفتن رکوردهای تیک خورده استفاده کردم و برای حذف هم این کد رو استفاده کردم:
Dim CheckedRows() As GridEXRow
CheckedRows = pInspectionGrid.GetCheckedRows()
For Each row As GridEXRow In CheckedRows
'get
If row.RowType = RowType.Record Then
Dim dr As DataRowView
dr = CType(row.DataRow, DataRowView)
'Now, copy the values of datarow into the datasource of GridEX2
row.Delete();

End If

mpmsoft
دوشنبه 29 آذر 1389, 11:50 صبح
من ستون CheckBox ندارم

tooraj_azizi_1035
دوشنبه 29 آذر 1389, 13:59 عصر
خاصیت ShowRowSelector یک ستون رو که کاربر با تیک اون ردیف رو انتخاب شده فرض می کنه True کن.