PDA

View Full Version : نمیتونم Console.writeline استفاده کنم !maryshayegh
پنج شنبه 14 بهمن 1389, 11:10 صبح
سلام ؛ نمیدونم چرا دستور چاپ خروجی رو vs نمیشناسه !!! برنامه ی زیر حاوی دو تا کلاسه به نام Program و class1 ، کارخاصی نمیکنه ، فقط جهت تست فراخوانی با مقدار و ارجاع هستش ولی نمیدونم چرا دستور Console.writeline را هیچ کدوم نمیشناسن

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Constracture1;

namespace Constracture
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a = 5;
Class1 Myobj=new Class1();
//Class1 Myobj=new Class1(a);
// Class1 Myobj=new Class1(ref int b);}
}}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Constracture1
{
class Class1
{
private int a = 4;
//int b;
public Class1()
{
a = 5;
console.writline();
}
public Class1(int a)
{
a = 2;
//b = a + 1;
//this.a = a;
}
public Class1(ref int b)
{
a =b+1;

}
public double sum()
{
return Math.Pow(a,2);
}
public double sum(int a)
{
return Math.Pow(a, 2);
}
}
}


حتی از شی هم استفاده کردم ولی باز نشناخت کجا دارم اشتباه میرم ؟

Reza_Yarahmadi
پنج شنبه 14 بهمن 1389, 14:10 عصر
دوست عزیز #C به حروف بزرگ و کوچیک حساسه ، یعنی console با Console فرق داره.
کدتون رو بصورت زیر تست کنید

class Class1
{
private int a = 4;
//int b;
public Class1()
{
a = 5;
Console.WriteLine(a.ToString());
}
public Class1(int a)
{
a = 2;
//b = a + 1;
//this.a = a;
}
public Class1(ref int b)
{
a = b + 1;

}
public double sum()
{
return Math.Pow(a, 2);
}
public double sum(int a)
{
return Math.Pow(a, 2);
}
}static void Main(string[] args)
{
Class1 c = new Class1();
Console.ReadLine();
}