PDA

View Full Version : سوال: linq و storedprocdure استفاده می کنم و می خواهم بعضی از فیلد ها را در Datagirdview نمایش بدهم چگونه؟mohammad kafiyan
سه شنبه 03 اسفند 1389, 09:29 صبح
سوالم را در پست Ado.net,linq مطرح کردو ولی کسی جواب نداد
با سلام به دوستان من از linq و storedprocdure استفاده می کنم و می خواهم بعضی از فیلد ها را در Datagirdview نمایش بدهم چگونه؟
و یک سوال دیگر هم داشتم
و آن این است که کاربر در فرم login وقتی اطلاعات را وارد کرد در صورت تایید به فرم اصلی رفته من می خواهم در فرم اصلی مقدار فیلد سمت و نام کاربر را برگدانم البته باز هم می گم از linq to sql استفاده کردم

mohammad kafiyan
سه شنبه 03 اسفند 1389, 17:43 عصر
با سلام از دوستان کسی نبود کمک کنه

mmd2009
سه شنبه 03 اسفند 1389, 18:33 عصر
با سلام.

جواب شمارو در این (http://barnamenevis.org/showthread.php?275616-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-datagirdview)قسمت گذاشتم.

mohammad kafiyan
سه شنبه 03 اسفند 1389, 22:42 عصر
دوست عزیز می شه یک ککمی راجب این کد توضیح بدهی چگونه عمل می کنه چون من تاز ه با linq شروع به کار کردم با بعضی از دستورات آشنایی ندارم

آن این است که کاربر در فرم login وقتی اطلاعات را وارد کرد در صورت تایید به فرم اصلی رفته من می خواهم در فرم اصلی مقدار فیلد سمت و نام کاربر را برگدانم البته باز هم می گم از linq to sql استفاده کردم

برای این مورد باید چه کار کنم

#aliyari_C
سه شنبه 03 اسفند 1389, 23:32 عصر
سلام
بگو كجاش مشكل داري

اين هم يك راهش


private bool IsvalidUser(string userName, string password)
{
DataClasses1DataContext context = new DataClasses1DataContext();
var query = from p in context.EMP
where p.EUSERNAME == userName
&& p.EPassword == password
select p;

if (query.Any())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}
Then//

if(IsvalidUser(txtUserName.Text,txtPassword.Text)
{
//User is valid
}

بعدش براي انتقال داده بين فرم اینجا (http://barnamenevis.org/%3Ca%20href=) (http://www.codeproject.com/KB/cs/pass_data_between_forms.aspx)رو ببين

موفق باشي

mohammad kafiyan
چهارشنبه 04 اسفند 1389, 09:24 صبح
دوست عزیز منظورم این بود که اگر کد کاربری و رمز عبور درست بود مقادیر دوفیلد مربوط به سمت و نام را از database خوانده و در فرم اصلی main قرار دهد
چگونه ب استفاده از کد نویسی این مقادیر را از database (با استفاده از linq , storedproceduer) برگدانم

mohammad kafiyan
چهارشنبه 04 اسفند 1389, 23:54 عصر
سلام به دوستان آقا مشکلم راجب به form لاگین حل شد ولی بدون استفاده از storedproceduer از دوستان کس با storedproceduer کار نکرده که ببینم چگونه اینکار را باید انجام داد
و سوالی دیگری که برایم پیش آمد این است که چگونه می توان مقادیر یک فیلد را از database خواند و در cobobox قرارداد البته با استفاده از linq

var Query = (from T in bank.ostans
select T.name_ostan);

if (Query != null)
{
foreach (string name in Query)
comboBox5.Items.Add(name);
من از کد بالا استفاده کردم و جواب گرفتم ولی مشکلم اینجاست که یک کلاس دارم و تابع تعریف کردم و می خواهم به صورت تابعی بنویسم و مقدار تابع را برگدانم ولی نمی دنم که مقدار خروجی تابع را چه چیزی تعریف کنم
لطفا راهنمایی کنید

mmd2009
پنج شنبه 05 اسفند 1389, 02:09 صبح
با سلام.

دوست عزیز چرا اینقدر سختش میکنی. از روش زیر استفاده کن.using (var Context = new DataClasses1DataContext())
{
this.comboBox1.DataSource = from name in Context.tblProfiles
select name.name;
}