PDA

View Full Version : بدست آوردن سطرهای ماقبل سطر فعلی انتخاب شدهنیما حتمی
دوشنبه 16 اسفند 1389, 14:14 عصر
با سلام

من می خوام وقتی یک سطر از گرید رو انتخاب می کنم بتونم مقدار یک فیلد از اون سطر رو با مقادیر همون فیلد از سطرهای ماقبل سطر فعلی مقایسه کنم.چطور می تونم این کارو انجام بدم؟

Reza_Yarahmadi
دوشنبه 16 اسفند 1389, 17:02 عصر
دیتاگرید خاصیتی به نام CurrentRow داره که به سطر انتخاب شده اشاره میکنه ، Index این خاصیت رو بگیرید و با استفاده از اون مقدار سلول مورد نظر از سطر قبل رو بدست بیارید.
int pastRow = dataGridView1.CurrentRow.Index - 1;
if (pastRow > -1)
{
Object cellValue = dataGridView1.Rows[pastRow].Cells[2].Value;
}