PDA

View Full Version : سوال: مشکل ارث بری در datagridviewmehdi_csharp
چهارشنبه 18 اسفند 1389, 00:34 صبح
من یک فرم ایجاد کردم که دارای یک datagridview با سطح دسترسی protected .سپس یک inherits form که از ای فرم ارث میبرد را ایجاد کردم اما grid در ای فرم غیر فعال است راهی برای حل این مشکل وجود دارد.