PDA

View Full Version : برای نمایش یک جعبه پیغام روی فرم دیالوگ کدام رخداد را باید برنامه نویسی کنمZDEHKORDI
شنبه 12 شهریور 1384, 20:49 عصر
سلام دوستان
من می خواهم روی فرمی که به صورت دیالوگ نمایش داده شده, بعد از نمایش به کاربر یک جعبه پیغام نشان داده شود
داده شود.
من راههای زیر را امتحان کردم
1- بعد از showdialog, دستور Messagebox.show را نوشتم که بعد از بسته شدن فرم اجرا شد.
2- در رخداد Activate این کد را نوشتم که وقتی روی Messagebox فرمان ok را اجرا کنم دوباره activate فراخوانی میشود
3- در load فرمان نمایش messagebox را نوشتم که قبل از نمایش فرم نمایش داده میشود

من برای حل مشکلم در load ابتدا فرم را visible کردم بعد messagebox را نمایش دادم ولی فکر می کنم ممکن است راهکار بهتری وچود داشته باشد لطفا من را راهنمایی کنید.

amir_3530
شنبه 12 شهریور 1384, 23:43 عصر
اگر این کد را برای یک Button بنویسی درست جواب می دهد اگر این جوری نیست بگو چی می خوای ؟

Panje Tala
یک شنبه 13 شهریور 1384, 10:41 صبح
باسلام
پیشنهاد می کنم سعی نکنیم همه کار را از طریق Visual حل کنیم بلکه یک کمی کد نویسی خیلی مسایل را حل می کنه
را حل پیشنهادی
یک متغییر عمومی تعریف کن مثلا از نوع boolean و بعنوان مثال canshowmessage سپس در رویداد load مقدار canshowmessage را true قرار بده حال در active فرم شرطی بگذار که اگر canshowmessage صحیح است message را نشان دهد بعد از آن مقدار canshowmessage را false کن در مراجعه بعدی active فرم فعال می شود ولی چون مقدار false,canshowmessage است دیگر message نشان داده نمی شود.
این در حالتی است که بخواهیم به محض فعال شدن فرم برای اولین بار message نمایش داده شود.در غیراینصورت همان راه کار دوستمان مناسب است.