PDA

View Full Version : ComboBoxبرای انتخاب رنگroshandel
یک شنبه 20 شهریور 1384, 10:12 صبح
من میخوام توی برنامه خودم برای دیتارکوردها یه فیلد رنگ هم بگذارم
چطور میشه توی #C بجای ‍ColorDialog از یه ComboBox استفاده کرد؟

توجه بفرمایید که هدف دیدن چند رنگ و انتخاب از بین آنها است :چشمک:

Mahdavi
یک شنبه 20 شهریور 1384, 11:05 صبح
نمونه های بیشمار در :

http://www.codeproject.com/info/search.asp?cats=3&cats=5&searchkw=color+combo&Submit1=Search&author=&sd=11%2F15%2F1999&ed=9%2F11%2F2005