PDA

View Full Version : سوال: کمک . غیر فعال کردن errortkmtkm
سه شنبه 06 اردیبهشت 1390, 09:59 صبح
من یه فایل php دارم


define('ANA_DB','anahita');

define('ANA_USER','root');

define('ANA_PASS','');

define('ANA_HOST', 'localhost');

define('ANA_CHARSET', 'utf8');
بعد اگر جایی لازم شد فرا خونی می کنم و استفاده می کنم

این صفحه رو با دستور require تو یه صفحه به نام link.php فراخونی کردم به دیتابیس وصل شدم . و نتیجه گرفتم. اما صفحه link.php رو وقتی تو صفحه index.php فراخونی می کنم نتیجه رو نشون می ده اماNotice: Constant ANA_DB already defined in C:\wamp\www\blog\ana\adabter.php on line 5

Notice: Constant ANA_USER already defined in C:\wamp\www\blog\ana\adabter.php on line 7

Notice: Constant ANA_PASS already defined in C:\wamp\www\blog\ana\adabter.php on line 9

Notice: Constant ANA_HOST already defined in C:\wamp\www\blog\ana\adabter.php on line 11

Notice: Constant ANA_CHARSET already defined in C:\wamp\www\blog\ana\adabter.php on line 13

این رم هم چاپ می کنه . نمی دونم از چی هست :ناراحت: خطا نیست چون نتیجه رو هم زیر همین خطا ها چاپ می کنه
باید چه کار کنم این رو نشون نده ؟

yakouza
سه شنبه 06 اردیبهشت 1390, 10:19 صبح
در ابتدای کدها اینو بذر (0)error_reporting