PDA

View Full Version : مشکل در تهی(null) بودن datatablereza_karimi76
پنج شنبه 29 اردیبهشت 1390, 21:58 عصر
با سلام خدمت دوستان عزیز
من در برنامه خودم یک آرایه از datatable ها ایجاد کرده ام و مقادیر datagridview موجود در فرم برنامه را توی این datatable ها می ریزم. منتهی بعد از تعریف کردن آرایه با خطای null بودن مواجه می شوم. می خواستم ببینم چجوری می تونم این مشکل را حل کنم.


DataTable[] mydt=new DataTable[10];
for (int i = 0; i < dataGridView.ColumnCount; i++)
mydt[rowindex].Columns.Add(dataGridView.Columns[i].Name);
object[] record = new object[dataGridView.ColumnCount];
foreach (DataGridViewRow row in dataGridView.Rows)
{
record = new object[dataGridView.ColumnCount];
for (int i = 0; i < dataGridView.ColumnCount; i++)
record[i] = row.Cells[i].Value;
mydt[rowindex].Rows.Add(record);
}

Reza_Yarahmadi
جمعه 30 اردیبهشت 1390, 12:06 عصر
من که نفهمیدم چرا چند دیتاتیبل استفاده کردید!!:متفکر:
ولی برای اینکه با خطا مواجه نشید بصورت زیر عمل کنید
DataTable[] mydt = new DataTable[10];
for (int j = 0; j < 10; j++)
mydt[j] = new DataTable();


for (int i = 0; i < dataGridView.ColumnCount; i++)
mydt[rowindex].Columns.Add(dataGridView.Columns[i].Name);
object[] record = new object[dataGridView.ColumnCount];
foreach (DataGridViewRow row in dataGridView.Rows)
{
record = new object[dataGridView.ColumnCount];
for (int i = 0; i < dataGridView.ColumnCount; i++)
record[i] = row.Cells[i].Value;
mydt[rowindex].Rows.Add(record);
}