PDA

View Full Version : تبديل رشته به آرايه اي از نوع رشتهoranoos_mt
یک شنبه 08 خرداد 1390, 22:20 عصر
سلام.
من ميخوام رشته اي كه در textbox وجود داره رو بريزم داخل آرايه اي از رشته ولي نميدونم چطوري؟
اين كد رو نوشتم ولي ارور ميده :
string[] num1 = new string[40];
int i = 0;
for (i = 0; i < txtnum1.Text.Length; i++)
{
num1[i] = txtnum1.Text;
}

Felony
یک شنبه 08 خرداد 1390, 22:56 عصر
آرایه ای از رشته یا کاراکتر ؟

رشته :
{
string[] num1 = new string[textBox1.TextLength];
for (int i = 0; i < textBox1.Text.Length; i++)
num1[i] = textBox1.Text[i].ToString();
}

کاراکتر :
char[] num1 = textBox1.Text.ToCharArray();