PDA

View Full Version : سوال: صفحه بندی در printdocumentpooyan3000
جمعه 13 خرداد 1390, 17:21 عصر
با سلام. من تعداد زیادی رکورد رو می خوام با printdocument چاپ کنم. وقتی رکورد ها از حد مجازبیشتر شوند به صفحه ی بعدی انتقال پیدا نمی کند. من حتی در رویداد printpage مقدار e.HasMorePages را true کردم. اگر ممکن است راهنمایی نمایید.