PDA

View Full Version : سوال: اجرای برنامه خارجی از داخل برنامه دیگرb_ghost2005
یک شنبه 29 خرداد 1390, 10:53 صبح
سلام
من می خوام برای کانورت تصاویر از یک فرمت به همان فرمت با حجم کمتر از ACDsee در داخل برنامه استفاده کنم برنامه ACDsee با process که در کد تعریف کرده ام باز می شود. اما دستورات command برای چگونگی اجرای قسمت کانورت را ندارم که به عنوان آرگومان به process پاس دهم. این دستورات را از کجا می توانم بدست آورم؟
در ضمن برنامه از داخل CMD باز نمی شود که با استفاده از سوئیچ ؟ دستورات مورد نظر را جستجو کنم.

haghft
یک شنبه 29 خرداد 1390, 11:46 صبح
http://help.soft30.com/doc/ACDSee-6.0/command_line_arguments.htm
(http://help.soft30.com/doc/ACDSee-6.0/command_line_arguments.htm)