PDA

View Full Version : آموزش: جدا کردن سه رقم سه رقم اعداد(یکان و دهگان)hosseinenayati_2009
سه شنبه 21 تیر 1390, 16:14 عصر
سلام
شما باید ابتدا یه کلاس ایجاد کنید و داخلش این کد را وارد کنید و یا یه متد بسازید و آن را فرخوانی کنید،

using System

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Arvin
{
class automaticnumberic
{
int td; string s, s0, s1, s2, s3;
//public string tedadrx(string tx, int td )
public string dad(string tx)
{
td = tx.Length;
// if (td < 3)


return s;
}
public string tedadrx(string tx)
{
if (tx.Length > 0)
{

td = tx.Length;if (td == 4)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 1);
s1 = s.Substring(1, 3);
s = s0 + "," + s1;
}

if (td == 5)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 2);
s1 = s.Substring(2, 3);
s = s0 + "," + s1;
}

if (td == 6)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 3);
s1 = s.Substring(3, 3);
s = s0 + "," + s1;
}

if (td == 7)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 1);
s1 = s.Substring(1, 3);
s2 = s.Substring(4, 3);
s = s0 + "," + s1 + "," + s2;
}
if (td == 8)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 2);
s1 = s.Substring(2, 3);
s2 = s.Substring(5, 3);
s = s0 + "," + s1 + "," + s2;
}
if (td == 9)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 3);
s1 = s.Substring(3, 3);
s2 = s.Substring(6, 3);
s = s0 + "," + s1 + "," + s2;
}
if (td == 10)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 1);
s1 = s.Substring(1, 3);
s2 = s.Substring(4, 3);
s3 = s.Substring(7, 3);
s = s0 + "," + s1 + "," + s2 + "," + s3;
}
if (td == 11)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 2);
s1 = s.Substring(2, 3);
s2 = s.Substring(5, 3);
s3 = s.Substring(8, 3);
s = s0 + "," + s1 + "," + s2 + "," + s3;
}
if (td == 12)
{
s = tx;
s0 = s.Substring(0, 3);
s1 = s.Substring(3, 3);
s2 = s.Substring(6, 3);
s3 = s.Substring(9, 3);
s = s0 + "," + s1 + "," + s2 + "," + s3;
}
}
return s;


}
}
}


فقط عددی که میفرستین باید حداقل 4 رقم و حداکثر 12 رقم باشه . البته کد را می تونید تغییر بدید که تا ارقام بیشتری کارکنه.
یا علی

mehdi.mousavi
سه شنبه 21 تیر 1390, 19:33 عصر
سلام.
این همه کد نوشتید که عدد رو سه رقم سه رقم با کاما جدا کنید؟ نیازی به اینکار نیست، می تونید بدین شکل عمل کنید:

decimal dec = 287341234;
string s = dec.ToString("N3");

موفق باشید.

پاورقی: لطفا قبل از ارسال مطلب جدید، از عدم وجود اون مطلب در سایت مطمئن بشید. از اونجاییکه تاپیک تکراری هستش و نظر سنجی شما با موضوع تاپیک نیز بی ارتباطه، این تاپیک قفل و ظرف 24 ساعت آینده حذف خواهد شد.