PDA

View Full Version : سوال: كد refresh كردن ديتا بيسcomputer _ student
جمعه 11 شهریور 1390, 18:10 عصر
سلام
آيا امكان رفرش كردن كل ديتا بيس هم وجود دارد؟
ديتا بيس برنامه من داروخانه است. (اطلاعات چند داروخانه در آن ذخيره مي شود) و براي حذف كردن يك داروخانه مشكل دارم
وقتي داروخانه را حذف مي كنم اررور مي دهد
قبل از حذف داروخانه ساير مقادير مرتبط با اين داروخانه در بقيه جدول ها را هم حذف مي كنم اما باز هم در هنگام اجرا ارور مي دهد
به همين خاطر احتياج به دستور رفرش قبل از حذف داروخانه دارم شايد با اين كار مشكلم حل شود
آيا چنين دستوري وجود دارد؟
اين هم تصوير اررور: