PDA

View Full Version : تقسیم بندی فرم به چند قسمتmahdieh5
دوشنبه 28 شهریور 1390, 00:18 صبح
با چه کنترلی می توان فرم را به چند قسمت افقی تقسیم کرد، به طوری که موقع اجرا بتوان خط جداکننده را با موس جابجا کرد و اندازه قسمت ها را تغییر داد. مثل خود صفحه ویزوال استودیو که پنجره ها را میتوان کوچک بزرگ کرد مثل toolbox.

programerinfonet
دوشنبه 28 شهریور 1390, 00:52 صبح
به وسیله کنترل splitter