PDA

View Full Version : حذف سطر(ها) در جدول های دیتابیس بوسیله JOIN



binboy
شنبه 30 مهر 1390, 01:44 صبح
سلام
قصد دارم با join تو چند جدول سطرهای مرتبط با یک دیگر را پاک کنم، با دریافت POST در "$id" ما یک مقدار عددی داریم که همان آیدی tour_foreign است که مساوی با ستون relation در جدولهای tour_foreign_residence و tour_foreign_image است و همینطور در این ارتباط یک ستون به نام hotel_id ، در جدول tour_foreign_residence داریم که مرتبط با ستون hotel_id در دو جدول دیگر (tour_foreign_prices_changing و tour_foreign_units) است و با توجه به این ارتباط می خوام سطرهای موجود در هر جدول را با یک درخواست query حذف کنم، متاسفانه سعی من برای اینکار بی نتیجه موند، چه کاری باید انجام بدم و چگونه باید تغییر در کدهای زیر ایجاد کنم برای این کار؟



//$id = $this->input->post('id');
$id = '65';
$this->db->query("
DELETE tour_foreign
FROM tour_foreign
JOIN tour_foreign_residence
ON tour_foreign.id = tour_foreign_residence.relation
JOIN tour_foreign_units
ON tour_foreign_units.hotel_id = tour_foreign_residence.hotel_id
JOIN tour_foreign_image
ON tour_foreign.id = tour_foreign_image.relation
JOIN tour_foreign_prices_changing
ON tour_foreign_prices_changing.hotel_id = tour_foreign_residence.hotel_id
WHERE tour_foreign.id = $id));