PDA

View Full Version : Histogram stretching در پردازش تصویرJalaliMehr
یک شنبه 01 آبان 1390, 17:04 عصر
سلام
Histogram stretching چیه؟ و چه فرقی با Histogram equlization داره؟

مصطفی ساتکی
دوشنبه 02 آبان 1390, 09:30 صبح
یعنی اینکه dynamic range تصویر را به سمت بیرون بکشیم این کشیدن می توان به اندازه ی n در صد از مساحت کل تصویر باشد در Histogram equlization این مقدار به صورت خودکار از طریق توزیع تجمعی محاسبه میشه ولی در اینجا می توانید به هر میزان این کارو انجام بدید یعنی از سمت چپ bins ها را پیمایش کرده و از سمت راست هم bins ها را پیمایش کرده در نهایت این بازه از هیستوگرام تصویر رو در بازه 0 تا 255 بکشید در کشیدن مقادیر کوچکتر از بازه چپ صفر و مقادیر بزرگتر از بازه راست 255 و بفیه مقادیر scale می شوند