PDA

View Full Version : مشکل در کد اتصال به دیتابیس accesssaeedhushmand
سه شنبه 24 آبان 1390, 14:32 عصر
کد زیر رو من برای sql استفاده می کردم حالا می خوام برای access استفاده کنم اما وقتی کد ویرایش کدم یک قسمت از کدم ارور می ده
من ار access 2007 استفاده می کنم و قسمت myConn.Open(); ارور می ده می خواستم ببینم کد درسته ...

OleDbConnection myConn;
OleDbCommand myComm;
OleDbDataReader myDR;
StrConn = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=""D:\laberator(saeed system)_Access\laberator(saeed system)\bin\Database\laberator.accdb""";
StrQury = "Select * From flez where [code flez]=N'" + textBox3.Text + "'";
myConn = new OleDbConnection(StrConn);
myComm = new OleDbCommand();
myComm.Connection = myConn;
myComm.CommandType = CommandType.Text;
myComm.CommandText = StrQury;
myConn.Open();
myDR = myComm.ExecuteReader();
if (myDR.Read())
{
MessageBox.Show("کد مورد نظر قبلا ثبت شده و امکان ثبت مجدد آن وجود ندارد");
textBox3.Text = "";
}
myConn.Close();

electro_esma
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:02 عصر
با سلام دوست من اولین ایراد اینه که شما دیتا بیست باید در حالت 2003 باشه یعنی برو توی save as اونو در حالت 2003 سیو کن

electro_esma
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:05 عصر
بعد دیتا بیستو رو هم ببر توی پوشه دباگ و دیتا سورست رو هم این طوری بنویس

;"Data Source=|DataDirectoy|laberator.mdb"تشکر یادت نره

abdullah20
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:06 عصر
laberator.accdb
باید بشه
laberator.mdb

saeedhushmand
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:08 عصر
اگه به خوام 2007 save کنم باید چه تغییری به کد بدم

ممنون...

electro_esma
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:15 عصر
تغییری تو کد نمی خواد فقط همون دیتابیس رو ببر تو دیباگ و همون مسیر رو برای دیتا سورس بنویس . کافیه.

بازهم سرچ کن باز هم قبلا پست گذاشتم راجع به همین ارتباط دیتابیس و کانکشن استرینگ و نحوه ارتباط ....

electro_esma
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:21 عصر
دوست من اینم یه نمونش


DataSet ods = new DataSet();
OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter();
conection.ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=|Data Directory|C.mdb;";
oda.SelectCommand = new OleDbCommand();
oda.SelectCommand.Connection = conection;
oda.SelectCommand.CommandText = "select * from personal ";
oda.SelectCommand.CommandType = CommandType.Text;
conection.Open();
oda.Fill(ods, "personal");
conection.Close();
dgw1.AutoGenerateColumns = true;
dgw1.DataSource = ods;
dgw1.DataMember = "personal";

electro_esma
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:22 عصر
این یعنی سلکت کردن از یه دیتا بیس و نمایش در یک دیتا گرید .


موفق باشید

Mahmoud Zaad
سه شنبه 24 آبان 1390, 15:48 عصر
سلام
با همون 2007 هم کانکشن استرینگ ساخته می شه، شما وقتی server explorer > add connection ، رو انتخاب کنی یه پنجره باز میشه از قسمت دیتاسورس Microsoft Database Access File رو انتخاب کن و از قسمت Database filename فایلتو انتخاب کن اگه یوزر پسوردی هم داره بنویس حالا اگه دکمه Advanced رو کلیک کنی در انتهای پنجره کانکشن استرینگ نوشته شده کافیه اونو کپی کنی و در آخر هم Cancel رو بزنی و تمام!
اینم نمونه اش:
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|Data Directory|C.accdb"