PDA

View Full Version : کار با لیست باکس ها در C#loknatesabz
دوشنبه 30 آبان 1390, 08:29 صبح
سلام
میخوام چیزی شبیه customize در my computer رو پیاده سازی کنم لطفا راهنمایی کنید یعنی دوتا لیست باکس دارم که آیتم ها رو توسط یک باتون از یکی به دیگری اضافه و با یه باتون دیگه ازش حذف می کنه و با دو باتون دیگه بین آیتم های لیست باکس بالا و پایین بیام. درواقع پیاده سازی Add,Remove,move up,move down در customize
لطفا هر کسی بلده راهنماییم کنه. مرسی

zarrinnegar
دوشنبه 30 آبان 1390, 09:45 صبح
تست کن

privatevoid AddItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
}
privatevoid Add_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox2.Items.Add(listBox1.SelectedItem.ToString( ));
}
privatevoid Remove_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox2.Items.Remove(listBox2.SelectedItem);
}
privatevoid UP_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = this.listBox2.SelectedIndex;
object o = this.listBox2.SelectedItem;
if (i > 0)
{
this.listBox2.Items.RemoveAt(i);
this.listBox2.Items.Insert(i - 1, o);
this.listBox2.SelectedIndex = i - 1;
}
}
privatevoid Down_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = this.listBox2.SelectedIndex;
object o = this.listBox2.SelectedItem;
if (i < this.listBox2.Items.Count - 1)
{
this.listBox2.Items.RemoveAt(i);
this.listBox2.Items.Insert(i + 1, o);
this.listBox2.SelectedIndex = i + 1;
}
}


78172