PDA

View Full Version : آموزش: 3 راه برای بستن فرم برنامه با استفاده از دکمه ESCاسماعیل ابراهیمی
سه شنبه 01 آذر 1390, 15:38 عصر
راه اول :

protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)
{
if (keyData == Keys.Escape) this.Close();
bool res = base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData);
return res;
}

راه دوم :

if (e.KeyChar == (char)27)
this.Close();

راه سوم :

private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Escape)
this.Close();
}

Hajivandian
سه شنبه 01 آذر 1390, 16:59 عصر
با تشکر از آقای ابراهیمی

راه چهارم:


private Button escape;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.escape = new Button();
this.escape.Click += new EventHandler(this.escape_Click);

this.CancelButton = this.escape;
}

private void escape_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}

senaps
سه شنبه 01 آذر 1390, 22:08 عصر
راه چهارم:

به درد این کار نمیخوره، ولی عالی بود!!!!


راه اول :

میشه بگین ادامه ی دستورات،بعد از دستورات مربوط به شرط چین؟!
bool res = base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData); return res

منظورم اینه که این قسمت چیکار میکنه؟!

اسماعیل ابراهیمی
چهارشنبه 02 آذر 1390, 10:01 صبح
اگه منظورتون
return res
هست ، این قسمت مقدار متغیر بولی رو به جایی که تابع صدا زده شده برمی گردونه ....