PDA

View Full Version : افراز یک مجموعهreza_mp
یک شنبه 13 آذر 1390, 13:29 عصر
سلام به دوستان کسی میتونه به ما در بدست اوردن افراز یک مجموعه متناهی کمک کنه؟
افراز یک مجموعه یعنی:
مجموعه‌های http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/9/3/f/93ff6bc439471b63ddbec952a1486204.png افراز مجموعهٔ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/2/b/1/2b1a688c8fdc64629299d2f239780651.png می‌باشند، اما برای http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/d/3/9/d39201dcf3257bf19abe3d62804b9027.png افراز درستی نیستند، زیرا ۳ و ۷ عضوی از زیرمجموعه‌های موجود در P نیستند. مجموعه‌های http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/7/f/f/7ffebba063f65a848f463e54af1f49b9.png افرازی از هیچ مجموعه‌ای نمی‌باشند،
افرازهای {1, 2, 3} :


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/9/3/f/93f7edb5dd1f73be1daef1c979d98bc2.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/9/4/8/948fd9a64b67c1f8aeb6d8c555bf89f5.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/a/2/6/a26d7deda5fd323f5ade1d4a99f26f80.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/a/f/5/af5bb1d4b1c2ad231ddfcdabc4e1e2cb.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/math/5/c/7/5c709716322f4b9ef52a7c70bd6ee0b3.png

.