PDA

View Full Version : مشکل با Adapter 2005مطهر
سه شنبه 17 آبان 1384, 11:13 صبح
با سلام

this.customerTableAdapter.InsertQuery(textBox1.Tex t, textBox2.Text, textBox3.Text, textBox4.Text, textBox5.Text);
دستور فوق ظاهراً باید مقادیر داده شده را در دیتابیس ذخیره کنه ولی این کار نمیسه . نمی دونم چرا؟
برای InsertQuery دستور ذخیره داده را نوشته ام
این ADO.NET 2005 کمی تا قسمتی پیچیده شده ؟ نه!!
کسی با هاش کار نکرده

رضا عربلو
شنبه 21 آبان 1384, 11:56 صبح
از متد Update خود TableAdaptorچرا استفاده نمی کنی