PDA

View Full Version : تشخیص ورودی از طریق بارکدpasargadweb
یک شنبه 07 اسفند 1390, 10:54 صبح
با سلام
من می خواهم ورودی در فرم چک کنم و اگر ورودی از بارکد خوان بود می خواهم هر جای فرم بود روی یک textbox خاصی فوکاس شود آیا کسی می دوند از چه طریق میتوان این کار را کرد.:گریه:

pasargadweb
دوشنبه 08 اسفند 1390, 02:21 صبح
هیش کی منو دوست ندارد
:گریه:

vahdani_d
دوشنبه 08 اسفند 1390, 10:24 صبح
http://barnamenevis.org/showthread.php?144338-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&highlight=%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE+%D8%B9%D8%AF%D8 %AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%DA%A9%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D A%A9%D8%B3

http://barnamenevis.org/showthread.php?325964-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-VB.NET

pasargadweb
دوشنبه 08 اسفند 1390, 16:53 عصر
من همه ی این پست ها را خواندم اما به جوابم نریسدم چونکه من می خوام برنامه نوع ورودی یعنی از بارکد خوان است یا از صفحه کلید را تشخیص بدهد و بعد تصمیم بگیرد.
با تشکر

pasargadweb
جمعه 12 اسفند 1390, 00:02 صبح
سایت باز نمی شود