PDA

View Full Version : جدا کردن یک رشته از همmustafa13
شنبه 12 فروردین 1391, 23:24 عصر
سلام
ما یک رشته داریم به این صورت
1;رضا;محمدی;حسین;295
به چه صورت می توانیم این ها را ازهم جدا کنیم با دستورsubstr , strpos من فقط توانستم یکی را جدا کنم

mohsen6500
شنبه 12 فروردین 1391, 23:30 عصر
سلام
برای این کار باید از explode استفاده کنید
مثلا :

<?php
$Text = '1;رضا;محمدی;حسین;295';
$Explode = explode(';',$Text);
echo $Explode[0].'<br />';
echo $Explode[1].'<br />';
echo $Explode[2].'<br />';
echo $Explode[3].'<br />';
echo $Explode[4].'<br />';
/*
خروجی :
1
رضا
محمدی
حسین
295
*/
?>

armitakarimi
سه شنبه 15 فروردین 1391, 00:54 صبح
سلام همون expload عالیه . و برای برعکس این روش هم از join استفاده کن .