PDA

View Full Version : سوال: توضیحات در #Cشرلوک هلمز
سه شنبه 22 فروردین 1391, 14:29 عصر
در #C برای توضیحات چند خطی از علامت */ برای شروع و /* برای پایان استفاده میشود حالا اگر ما بخواهیم خود علامت پایان یا شروع را در متن توضیحات قرار بدهیم باید چطور عمل کنیم مثلا
/*it is a */ test */
مثال بالا را چطور باید نوشت؟

شرلوک هلمز
جمعه 25 فروردین 1391, 12:07 عصر
دوستان عزیز لطفا راهنمایی کنید!!!!!!!!

j_naroogha@yahoo.com
جمعه 25 فروردین 1391, 12:13 عصر
حالا چه کاریه؟ فک نکنم microsoft اینو پیش بینی کرده باشه....

p.yazdkhasti
جمعه 25 فروردین 1391, 12:32 عصر
سلام
این نوع Comment توسط #C پیشتیبانی نمی شود. می توانید از ترکیب // و /**/ استفاده نمایید نه ترکیب دو /**/.