PDA

View Full Version : آیا با مهندسی وب آشنایی دارید؟!newsinfo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1391, 10:39 صبح
شايد تا به حال لفظ مهندسي وب به گوشتان نخورده باشد! مهندسي وب جز نوپاترين علوم صنعت فناوري اطلاعات در جهان است. مهندسي وب فرايندي است كه براي ايجاد سیستم‌ها و برنامه هاي كاربردي كيفيت بالا به كار مي رود. مهندسي وب؛ مجموعه كاملي از مهندسي نرم افزار نيست، بلكه بسياري از مفاهيم و اصول بنيادين مهندسي نرم افزار را به كار گرفته و روي فعاليت هاي فني و مديريتي يكساني تأكيد می‌کند. تفاوت هاي مهمي در شيوه هدايت اين فعاليت ها ديده می‌شود اما فلسفه تسلط يافته بر اين شويه كه روش قانونمند رابه توسعه سيستم مبتني بر كامپيوتر ديكته می‌کند،‌يكسان است.

همچنين می‌توان گفت علمي است كه يك فرآيند استفاده شده براي ايجاد سیستم‌ها و كاربردهاي مبتني بر طراحی سایت (http://parscms.com)،‌با كيفيت بالا كه يك مجموعه آرايه از مضامين و كاركردها را براي يك قشر وسيعي از كاربران نهايي مي رساند و يا مهندسي وب؛ يك كاربرد اصولي، با نظم و مقدارپذير براي رسيدن به پيشرفت،‌اجرا، نگهداري و تعمير كاربردهاي تحت وب می‌باشد. مهندسي وب يك راه فعال و همراه با رشد مجموعه اي از يافته هاي تئوري و تجربي در زمينه توسعه كاربردهاي وب می‌باشد كه عامل اصلي موفقيت توسعه دهندگان وب و اجراي هر چه بهتر استانداردهاي وب به شمار مي رود.

مراحل كار چيست؟

مانند هر گونه رشد مهندسي ديگري، مهندسي وب از يك روش عمومي استفاده می‌کند ،‌كه به وسيله راهبردها ،‌تاكتيك ها و شيوه هاي تخصصي تعديل شده است. فرايند مهندسي شبكه با مشخص نمودن مشكلي كه بايد توسط برنامه هاي كاربردي حل شود، آغاز می‌گردد. اين پروژه ، طرح ريزي شده و نيازمندي هاي برنامه كاربردي وب، مورد تحليل قرار می‌گیرد. بعد از آن طراحي معماري ،‌راهبردي و رابط ارائه می‌گردد. سيستم با استفاده از زبان‌ها و ابزارهاي خاص مربوط به وب ايجاد شده و آزمون ها آغاز مي گردند. از آنجا كه برنامه هاي كاربردي وب به طور مستمرتكميل می‌شوند، مكانيزم هايي براي كنترل محاسبات، اطمينان از كيفيت و پشتيباني مستمر بايد ايجاد شود.

بنابراین یک سری محصولات کاری مهندسی وب مثل مدل‌های تحلیلی، مدل‌های طراحی تم (http://graphicasa.com/) و رویه های آزمون تولید می‌شوند.
در یک میزگرد مجازی که در نرم افزار IEEE منتشر شد، آقای پرسمن موضع خود را در رابطه با مهندسی وب این گونه ارائه داد :
« به نظرم می‌رسد که هرگونه سیستم یا محصول مهم دیگر نیز ارزش کار طراحی مهندسی را دارد. قبل از شروع ساختن آن بهتر است مشکل را دریافته، راه حلی را که بتوان روی آن کار کرد؛ طراحی نموده، آن ر به شیوه ای تمام و کمال اجرا و کاملاً آزمون نمایید. همچنین احتمالاً باید آن را از نظر تغییراتی که در حین کار می دهید آزمون و تحت کنترل داشته باشید و از مکانیزمی برخوردار باشید که توسط آن از کیفیت نتیجه کار اطمینان حاصل کنید. بسیاری از توسعه دهندگان وب با این امر مخالف هستند و فکر می‌کنند دنیای آن‌ها واقعاً متفاوت بوده و مهندسی متعارف نرم افزاری، در آن کاربرد ندارد. »

اما یک سوال : آیا می‌توان اصول مهندسی نرم افزار، مفاهیم و شیوه های آن را در توسعه وب به کار گرفت ؟

آقای پرسمن معتقد است که بسیاری از این اصول می‌توانند چنین کاری را انجام دهند، اما ممکن است به‌کارگیری آن‌ها نیازمند شیوه متاوت تری باشد.