PDA

View Full Version : مبتدی: تعيين رشتهm.norouzi67
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 10:31 صبح
سلام ،مي خواهم اگر كاربر رشته اي وارد كرد يك به يك كاراكتر مقايسه كنم ...
البته از char.isletter() استفاده كردم اما از ورودي يك كاراكتر از نوع char مي خواست من يك كاراكتر از substring جدا كردم ولي چون خروجي از نوع string بود خطا مي گرفت
خواهش من اينكه اگر امكانش است چطور بتوانم تك تك ورودي را مقايسه كنم كه يك كاراكتر از نوع string باشد

Mahmoud.Afrad
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 11:21 صبح
منظورتون چیه؟ یعنی میخواهید به تک تک کاراکترهای یک رشته دسترسی داشته باشید؟

m.norouzi67
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 11:46 صبح
بله ،اگر كاربر عبارتي مانند ,ab9z وارد كرد 1-كاراكتر a كه رشته است 2-كاراكتر b كه رشته است ولي 9 يك رقم مي باشد ...(البته مي دانم اگر يك رقم داخل "" قرار بگيرد يك رشته است... ولي مي خواهم از a تا z و از A تا Z دسترسي داشته باشم
البته من مي خواهم تك تك مقايسه كنم... ولي راه حلي براي يك رشته است كه تعيين كند رشته است يا خير ،معرفي كنيد... لطف مي كنيد

hamed_hossani
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 12:01 عصر
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int countTextInput = textBox1.TextLength;
string[] tempString = new string[countTextInput];
for (int i = 0; i < countTextInput; i++)
{
tempString[i] = textBox1.Text.Substring(i, 1);
}

for (int i = 0; i < tempString.Length; i++)
listBox1.Items.Add(tempString[i]);
}

من رشته ورودی رو کارکتر به کارکتر جدا کردم ریختم توی ارایه و بعد ارایه را ریختم توی یک ListBox
که شما می توانید به جای وارد کردن به listBox بررسی کنید که رشته وارد شده دارای عدد هست یا نه!
در حلقه
for (int i = 0; i < tempString.Length; i++)
بنویس
if (char.IsDigit(Convert.ToChar(tempString[i])))
MessageBox.Show(tempString[i]+" is Digit");

m.norouzi67
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 12:09 عصر
با تشكر از دوست عزيز


string s;
char charcter=convert.Tochar(s.substring(i,1));

m.norouzi67
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 12:30 عصر
البته دوست عزيز من ،منظور از جدا كردن كاراكتر مي خواستم ببينم در رشته من عدد هست يا نه
البته يك راه حل مبتدي است كه يك دستور شرطي بزارم كه از 0 تا9 مقايسه كنه...

m.norouzi67
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 12:44 عصر
string s;
char charcter=convert.Tochar(s.substring(i,1));
if(char.IsDigit(charcter))
messagebox.show("number is digit")