PDA

View Full Version : رسم نمودار درختیsaeedhushmand
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391, 18:28 عصر
برای رسم نمودار درختی از2 جدول از دیتابیس یکی با نام name و دیگری با نام kar می خواستم ببینم چه جوری می شه ستون جدول name با نام name به عنوان شاخه و ستون جدول kar با نام kar که نام ستون name شون مشترکه به عنوان شاخه قرار بگیره

متشکرم...