PDA

View Full Version : درخواست کمک برای سرچalijobemail
سه شنبه 02 خرداد 1391, 01:13 صبح
درود دوستان
درحال ساخت نرم افزاری هستم که متن های زیادی داره (تقریباً 100 صفحه آچار)
می خوام قسمت جستجو واسش بذارم.
چه کار کنم که هم سرچش سریع باشه و هم دقیق؟

میثم حسین خانلو
سه شنبه 02 خرداد 1391, 03:35 صبح
سلام
بستگی داره که چه هدفی از جستجو داشته باشی . کارای زیادی میشه انجام داد
اگه میخوای کاربر بتونه موضوعات رو سرچ کنه یکی از کارهایی که میتونی بکنی اینه که ادرس
متن ( صفحه و خط...) رو تو فایلی ذخیره کنی و از اون تو جستجوهات استفاده کنی

hosaini
سه شنبه 02 خرداد 1391, 08:42 صبح
USE

[A01]

GO

/****** Object: StoredProcedure [dbo].[SP0002] Script Date: 05/20/2012 20:58:21 ******/

SET

ANSI_NULLS ON

GO

SET

QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

ALTER

PROCEDURE [dbo].[SP0002]

(

@ASTR
nvarchar(MAX)

)

AS


SET NOCOUNT ON;

Declare

@Records int

SET

@Records = (Select A03 From A08 Where A01 = 12)

SELECT

TOP (@Records) * FROM dbo.View_A18

WHERE(

A02F LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A03F LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A04 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A05 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A06 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A07F LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A08 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A09 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A10 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A11 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A12 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A13 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A14 LIKE '%' + @ASTR + '%') OR

(

A15 LIKE '%' + @ASTR + '%')

alijobemail
سه شنبه 02 خرداد 1391, 23:21 عصر
فعلا سرچ واسه کلمه در متن می خوام. یعنی فکر کنید 10 تا فصل است می خوام 1 کلمه داخلش سرچ بشه