PDA

View Full Version : خواندن مقادیر از یک دیتا تیبلsara_aryanfar
جمعه 05 خرداد 1391, 19:03 عصر
با سلام و خسته نباشید من تابعی دارم که مقدار برگشتی اون دیتا تیبل هست یعنی فیلد های یک رکورد رو میزاره داخل یک دیتا تیبل و اونو برمی گردونه حالا من چطور می تونم مقادیر اومده رو جدا جدا بخونم ؟

فرید نجفلو
جمعه 05 خرداد 1391, 19:19 عصر
سلام

//بررسی یک به یک رکورد های دریافت شده
foreach (DataRow aRow in dtRes.Rows)
{
//دسترسی مستقیم به یک ستون از یک رکورد
ColNameList.Add(aRow[@"COLUMN_NAME"].ToString());
//یا
//بررسی یک به یک ستون های رکورد
string ColVal = "";
foreach(DataColumn aCol in dtRes.Columns)
ColVal =aRow[aCol].ToString();
}

sara_aryanfar
جمعه 05 خرداد 1391, 21:35 عصر
با تشکر مقدار برگشتی من از یک تابع دیتا تیبل هست که اون تابع در کلاس دیگر هست حالا در این فرم من قصد دارم این مقدار رو در یک دیتا تیبل دیگر بریزم و ازش استفاده کنم اما این خط اجرا نمیشه
dt2=db.select("select * from option");
و خطوط بعدش هم اجرا نمیشه

فرید نجفلو
شنبه 06 خرداد 1391, 00:18 صبح
سلام
بهتره در این موارد از MSDN کمک بگیرید تا نحوه (ساینتکس) نوشتن شرط رو بدونید
من سه روش به شما پیشنهاد می کنم می تونید بن بر نیاز از یکی ی همشون استفاده کنید:

DataTable dt1 = new DataTable();//این دیتا تیبل در برنامه شما پر شده است
DataTable dt2 = new DataTable();//دیتا تیبلی که می خواهید اطلاعات را در /ان قرار دهید
//روش اول - دریافت تمام رکورد ها
dt2=dt1.Clone();

//بررسی یک به یک

//ایجاد ستون های همسان برای هر دو روش زیر (ثابت)
foreach (DataColumn aCol in dt1.Columns)
dt2.Columns.Add(aCol.ColumnName, aCol.DataType);
//روش دوم - دریافت شرطی ساده
DataRow[] SelRow = dt2.Select("Column1 > 20");
foreach (DataRow aRow in SelRow)
dt2.Rows.Add(aRow.ItemArray);//خود سطر ا نمی شود به طور مستقیم به یک دیتا تیبل ئیگر اضافه کرد پس اطلاعات کپی می شود
//روش سوم انتخاب پیچیده
foreach (DataRow aRow in dt1.Rows)
{
if (aRow["Column1"].ToString() == "مقدار مورد نظر")//شرط یا شرط های شما - می توند شرط داخلی نیز وجو داشته باشد
{
dt1.Rows.Add(aRow.ItemArray);
}
}